Certifikace ISO

Jakost našich produktů je rozhodující faktor ovlivňující spokojenost našich zákazníků. Proto je naší snahou poskytovat výrobky a služby v neustále se zlepšující kvalitě a v dohodnutých termínech.
Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001 : 2015.