V roce 2010 bylo naše vybavení rozšířeno o stroj Arburg 320 C s uzavírací silou 50 tun a maximálním objemem materiálu téměř 85 cm3. Tímto krokem byla pokryta celá řada velikostí strojů od 35 do 380 tun uzavírací síly novými stroji.

Všestranné a s vysokým výkonem hydraulické stroje Allrounder jsou charakteristické svou univerzálností použití a individuální adaptabilitou na jednotlivé procesy vstřikování.

  • Technické údaje:
    • Vstřikovací jednotky dle EUROMAP  500-170
    • Vzdálenost mezi vodícími sloupy     320×320 mm
    • Uzavírací síla   500 kN